Åbolands sång- och musikförbund

Ordförande: Rosi Djupsund: rosidjupsund@gmail.com
Sekreterare: Pia Kulla: pia.kulla@idefixtrading.fi