I historiken som förbundet utger i samband med 100-årsjubileet är fokus lagt på de senaste 25 åren. För den som vill veta mera om hur det gick till när förbundet kom till finns nu den första jubileumsskriften här på hemsidan i faksimil. Författare var en av förbundets tillskyndare, professor Svante Dahlström.