Medlemsensembler

ÅSMF har 9 medlemskörer och -orkestrar; 2 damkörer, 2 manskörer, 2 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör. Läs mera här.
 

Argentum

Seniorkören Argentum verkar direkt under förbundet. Läs mera här och följ Argentum på Facebook.