Dirigentkollegiet

Dirigenterna för förbundets ensembler strävar till att mötas regelbundet för att diskutera gemensamma projekt och musikaliska målsättningar. Träffarna är också viktiga för att bygga en kollegial gemenskap som fungerar som stödtrupp och idébank, dirigentskapet kan vara ett ensamt arbete. Vi vill finnas tillhands för varandra inom dirigentkollegiet, både för att lättare kunna initiera samarbeten mellan de olika ensemblerna, och för att stöda och sporra varandra.

Ordförande för dirigentkollegiet: Pia Kulla