ÅSMF:s styrelsen för 2021

Styrelsen skålar för ÅK-ensemblen som tilldelades Everth Ekroth-priset 2019. Från höger Rosi Djupsund (ordförande), Leigh Ann Lindholm (vice ordförande), Bianca Gräsbeck (medlem), Anna Johnson (ordförande för dirigentkollegiet), Gudrun Wahlström (kassör) och Pia Kulla (sekreterare). På bilden saknas Henrica Lillsjö som invaldes som ordinarie styrelsemedlem på förbundsdagen som hölls den 24 september.

Suppleanter är Misa Ståhl-Norrholm och Larissa Krook.

Styrelsemöten

30.08.2021 kl. 20.00 via Zoom
20.09.2021 kl. 21.10 via Zoom
11.10.2021 kl 21.15 via Zoom
22.11.2021 kl 21.15 via Zoom

 

Kontakta oss!


Rosi Djupsund (ordförande): rosidjupsund(ät)gmail.com

Pia Kulla (sekreterare): pia.kulla(ät)idefixtrading.fi