ÅSMF:s styrelsen för 2022

Styrelsen skålar för ÅK-ensemblen som tilldelades Everth Ekroth-priset 2019. Från höger Rosi Djupsund (ordförande), Leigh Ann Lindholm (vice ordförande), Bianca Gräsbeck (medlem), Anna Johnson (ordförande för dirigentkollegiet), Gudrun Wahlström (kassör) och Pia Kulla (sekreterare). På bilden saknas Henrica Lillsjö som invaldes som ordinarie styrelsemedlem på förbundsdagen som hölls den 24 september 2020.

Suppleanter är Misa Ståhl-Norrholm och Larissa Krook.

Höstens styrelsemöten

19.09.2022
17.10.2022
21.11.2022
12.12.2022

 

Kontakta oss!


Rosi Djupsund (ordförande): rosidjupsund(ät)gmail.com

Pia Kulla (sekreterare): pia.kulla(ät)idefixtrading.fi