Åbolands Sång- och Musikförbunds syfte är ”att utveckla och upprätthålla sång- och musikintresset inom sitt verksamhetsområde samt att befrämja intresset för kör- och orkesterhobbyverksamhet bland sina medlemmar.”

Kolla Evenemang sidan för uppdateringar om julkonserter och andra musikhänderser!

Seniorkören Argentum inleder höstterminens övningar måndag 6.9.2021 kl. 15-17. Körens 10-årsjubileum ska gå av stapeln i november 2021.

ÅSMF:s 100-årsjubileum år 2022 förbereds genom olika sammankomster där förbundets medlemsensembler medverkar.
12.11.2021 Medlemssits på Kåren i Åbo
6.11.2022 100-års JUBILEUMSSHOW i Konserthuset i Åbo

ÅSMF:s 100-årshistorik sammanställs av redaktör Hedvig Långbacka.

ÅSMF har 10 medlemskörer och -orkestrar: 2 damkörer, 2 manskörer, 3 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör. Utöver dessa verkar Seniorkören Argentum direkt under förbundet.

Vi tackar våra bidragsgivare: