Åbolands Sång- och Musikförbunds syfte är ”att utveckla och upprätthålla sång- och musikintresset inom sitt verksamhetsområde samt att befrämja intresset för kör- och orkesterhobbyverksamhet bland sina medlemmar.”
 

ÅSMF har 9 medlemskörer och -orkestrar:
2 damkörer, 2 manskörer, 2 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör.
Utöver dessa verkar Seniorkören Argentum direkt under förbundet.

ÅSMF:s 100-årsjubileum år 2022-23
genomförs genom olika sammankomster där
förbundets medlemsensembler medverkar.

 

100-årsboken


ÅSMF 100-årsboken
De senaste 25 åren har varit mycket händelserika för ÅSMF! Nya projekt har planerats och genomförts, traditioner har skapats och emellanåt har diskussionernas vågor gått höga. I 100-årsboken som utkom till jubileet ligger fokus på dessa senaste år, med nedslag i den äldre historien.
Klicka på bilden så får du läsa mer om boken.
ÅSMF:s 100-årshistorik är sammanställd av
redaktör Hedvig Långbacka.
Köp ditt eget exemplar (20€) på Luckan!

Vi tackar våra bidragsgivare: