Åbolands Sång- och Musikförbunds syfte är ”att utveckla och upprätthålla sång- och musikintresset inom sitt verksamhetsområde samt att befrämja intresset för kör- och orkesterhobbyverksamhet bland sina medlemmar.”

Kolla Evenemang sidan för uppdateringar om julkonserter och andra musikhänderser!

Seniorkören Argentum inleder höstterminens övningar måndag 6.9.2021 kl. 15-17. Körens 10-årsjubileum ska gå av stapeln i november 2021.

ÅSMF:s 100-årsjubileum år 2022 förbereds genom olika sammankomster där förbundets medlemsensembler medverkar. Under hösten 2021 arrangerar förbundet bland annat en fest på Kåren den 12 november där de olika ensemblerna sjunger och spelar för och med varandra.

ÅSMF:s 100-årshistorik sammanställs av redaktör Hedvig Långbacka.

ÅSMF har 10 medlemskörer och -orkestrar: 2 damkörer, 2 manskörer, 3 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör. Utöver dessa verkar Seniorkören Argentum direkt under förbundet.

Vi tackar våra bidragsgivare:

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond