Åbolands Sång- och Musikförbunds syfte är ”att utveckla och upprätthålla sång- och musikintresset inom sitt verksamhetsområde samt att befrämja intresset för kör- och orkesterhobbyverksamhet bland sina medlemmar.”

ÅSMF har 9 medlemskörer och -orkestrar:
2 damkörer, 2 manskörer, 2 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör.
Utöver dessa verkar Seniorkören Argentum direkt under förbundet.

ÅSMF:s 100-årsjubileum år 2022-23
genomförs genom olika sammankomster där
förbundets medlemsensembler medverkar.

Hej du 10–14 åring! 
Kom med på Show Camp till Houtskär i juni!

100-årsboken

De senaste 25 åren har varit mycket händelserika för ÅSMF!
Nya projekt har planerats och genomförts, traditioner har skapats och emellanåt har diskussionernas vågor gått höga. I 100-årsboken som kommer ut till jubileet ligger fokus på de senaste åren, men med nedslag i den äldre historien. Köp ditt eget exemplar! ÅSMF:s 100-årshistorik sammanställs av redaktör Hedvig Långbacka. Historiken finns till salu på Luckan à 20 euro.

Vi tackar våra bidragsgivare: