Åbolands Sång- och Musikförbunds syfte är ”att utveckla och upprätthålla sång- och musikintresset inom sitt verksamhetsområde samt att befrämja intresset för kör- och orkesterhobbyverksamhet bland sina medlemmar.”
 

ÅSMF har 9 medlemskörer och -orkestrar:
2 damkörer, 2 manskörer, 2 blandade körer, 1 stråkorkester, 1 blåsorkester och 1 barnkör.
Utöver dessa verkar Seniorkören Argentum direkt under förbundet.

Vi tackar våra bidragsgivare: